Personel Yönetimi

PERSONEL YÖNETİMİ

♦Hizmetlilerle ilgili olarak SSK’ya verilmesi gereken bildirgelerin ve vizite kağıtlarının hazırlanması ve ayrıca diğer resmi işlemlerin takibi,
 
♦Hizmetliye SSK, maaş vb. ödemelerin yapılması ve takibi,
 
♦Hizmetli sözleşmelerinin ve çalışma talimatlarının hazırlanması/denetlenmesi, 

♦Hizmetlinin izin düzenlerinin ayarlanması (Yıllık izinlerde çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi için gerekli tedbirlerin alınması),

♦Hizmetlinin servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi,

♦Kıdem tazminatı fonu oluşturulmasının önerilmesi. 

Top