Hukuki Yönetim

HUKUKİ YÖNETİM

♦Yönetim planının, KMK ve ilgili yasalara uygun yapılması,

♦İşletme projesinin 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 68. maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması,

♦Genel Kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması,

♦Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3. şahıslar hakkında Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi,

♦İcra takibi yapılması,

♦Dava açılması,

♦Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması,

♦Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması.

Top