Degerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

 

İSHAR Yönetim olarak; her türlü iş, işlev ve kararlarımızda göz önünde bulundurduğumuz temel değerler söz konusudur. İşletmemizin kuruluşundan bu yana gerekli olan ve yıllara dayanan yönetim deneyimlerimizle perçinlenen bu değerlerin, başarılı olmamızda çok önemli rol oynayacağını biliyoruz. Tüm çalışanlarımızın 5”S” olarak formüle edilen bu temel değerleri benimsemelerini ve içselleştirmelerini bekliyoruz.

 

SEVGİ

“BİZ SEVGİYLE BESLENİRİZ.”

Sevgi, varoluşun sebebidir. Her şeyin sevgiden doğmuş, sevgi ile yoğrulmuş ve varlığını sevgi ile idame ettirmekte olduğunu biliyoruz. Biz sevginin paylaştıkça çoğalan kişilerarası bağları kuvvetlendiren ve özveri gerektiren karşılıksız bir duygu olduğuna inanırız.

“Yeterince sevginiz varsa dünyadaki en mutlu ve en güçlü insan olursunuz.” (Dr. Emmet Fox)

 

SAYGI

“BİZ SAYGINLIK İSTERİZ.”

Saygı insanın kendisine ve çevresine verdiği değerin bir ifadesidir. Sevginin ayrılmaz bütünleyicisi ve insan ilişkilerinde toplumsal kültürümüzün vazgeçilmez unsuru olan saygıyı; yani “İnsanın kendisine yapılmasını istemediği birşeyi bir başkasına yapmaması” kuralını bir zorunluluk olarak kabul ederiz.

“İtibar, insanın canı gibidir. Bir kere çıktı mı, bir daha dönmez.” (Pubillus Syrus)

İnsanın saygınlık kazanması güçtür. Çevrenin güvenini kazanmak, uzun zaman alır. Kişinin bencil olmaması, söz ve davranışlarının tutarlılığı; yardımsever, çalışkan ve dürüst olması gibi iyi nitelikleri, onu saygın duruma getirir. Gelinen yer de sürekli değildir. Yapılan kimi hatalar sonucu, kişi saygınlığını yitirebilir. Yeniden saygınlık kazanması ise çok zordur.

 

SABIR

“BİZ SABIRLIYIZ.”

Sabır, her türlü sıkıntı ve zorluk karşısında kararlı ve onurlu duruşun bir ifadesidir. İnsani ve ahlaki değer olarak her türlü iletişim ve etkileşimimizde sabırla hareket etmek, hata ve kusurun kaynağını öncelikle kendimizde arama alışkanlığına sahip olmak kültürümüzün en önemli ahlak özelliğidir. Yaşanan olumsuzluklar karşısında gösterilen sabrın, başarının temeli olduğuna inanırız.

“Her güçsabır ile zaman birleştirilerek sağlanır.” (Balzac)

 

SEBAT

“BİZ SEBAT ETMEK ZORUNDAYIZ.”

Sebat, hedeflerimizin başarısı için kararlı ve onurlu duruşumuzun sonuna kadar azimle mücadele edilmesi gerektiğini ifade eder. Mesleğimizde ve/veya her türlü görevimizde meşru bir kanaatte ve/veya bir fikirde kararlı olmak ve sağlamlık göstermek en önemli değerimizdir.

“Başla. Usanmadan Devam Et. Dağı Bile Devirebilirsin.” (Naci KASIM)

 

SADAKAT

“BİZ SADIK İNSANLARIZ.”

Sadakat; söylediklerimizin, uyguladıklarımızın ve tutarlılığımızın bir ifadesidir. Bir insanın, bağlılık için gerekli olan inanılırlığı sağlamanın en etkili yolu sadakattir.

"Sadakateğer onu taşıyacak gücü yoksa insana çok ağır gelebilir." (Spartacus)

 

 

Biz, İSHAR Yönetim çalışanları olarak, içinde bulunduğumuz sosyal kurallar zincirinde, onların temel kültür ve değerlerine sadık bireyleriz. Bu bağlamda; "İSHAR Yönetim’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışının temelini, bu kurumsal ilke ve değerler oluşturmaktadır." diyebiliriz. Bu sebeple, sosyal sorumluluk bilinciyle, toplumun geneline dokunan ve toplumsal bir etki, fark veya farkındalık oluşturan hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Hizmet ettiğimiz toplumla ve tüm sosyal paydaşlarımızla birlikte gelişmeye inanıyor ve gerçekleştireceğimiz sosyal sorumluluk projelerinde çalışanlarımızın da gönülle katılmalarını diliyoruz. Ayrıca bu çalışmaları sürdürürken Devletimizin tüm yasa ve mevzuatlarına uyum sağlayacak şekilde özen ve titizlik göstereceğimizi taahhüt ediyoruz 

Top